კატეგორია: საკრებულოს სხდომები

06.04.2016 საკრებულოს სხდომა

06.04.2016

საკრებულოს 2016 წლის 9 მარტის მორიგი სხდომა

28 დეკემბრის სხდომა ნაწილი 1

2015 წლის 8 სექტემბრის მორიგი სხდომა [Video]

2015 წლის 2 სექტემბრის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა [video]

2 სექტემბერს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში რიგგარეშე სხდომა გაიმართა. საკრებულოს სხდომაზე წარმოდგენილი სახით დღის წესრიგის დამტკიცებას მხარი დაუჭირა სხდომაზე დამსწრე საკრებულოს ყველა წევრმა.
სხდომაზე მოისმინეს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №55 დადგენილებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე.