კატეგორია: საკრებულოს სხდომები

2015 წლის 5 აგვისტოს მორიგი სხდომა [Video]

 

1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება“-ს დაფუძნებასთან

დაკავშირებით იურიდიულ საკითხთა კომისიის დასკვნის ცნობად მიღების შესახებ;

მომხს. ა. სულხანიშვილი

 

 

2015 წლის 1 ივნისის მორიგი სხდომა [Video]

2015 წლის 4 მაისის მორიგი სხდომა [Video]

2015 წლის 8 აპრილის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

2015 წლის 3 აპრილის მორიგი სხდომა