კატეგორია: კომისიების სხდომის ოქმები

ო ქ მ ი № 1

    

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო  კომისიის  სხდომის

ო ქ მ ი № 1

ქ.თელავი                                                                                                  6  იანვარი   2016 წ.

თავმჯდომარეობდა:  დ. ძნელაძე.

ო ქ მ ი № 9

    

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის    საკითხთა კომისიის    სხდომის

ო ქ მ ი № 9

ქ. თელავი                                                                             29  ივნისი   2016 წ.

თავმჯდომარეობდა:  გიორგი ემინაშვილი

ო ქ მ ი № 8

    

 

 

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის    საკითხთა კომისიის    სხდომის

ო ქ მ ი № 8

ქ. თელავი                                                                             8   ივნისი   2016 წ.

თავმჯდომარეობდა:  გიორგი ემინაშვილი

ო ქ მ ი №7

    

 

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის    საკითხთა კომისიის    სხდომის

ო ქ მ ი №7

ქ. თელავი                                                                             10 მაისი   2016 წ.

თავმჯდომარეობდა:  გიორგი ემინაშვილი

ო ქ მ ი № 6

    

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის    საკითხთა კომისიის    სხდომის

ო ქ მ ი № 6

      ქ. თელავი                                                                             15   აპრილი   2016 წ.

თავმჯდომარეობდა:  გიორგი ემინაშვილი