კატეგორია: კომისიების სხდომის ოქმები

ო ქ მ ი № 5

    

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის    საკითხთა  კომისიის    სხდომის

ო ქ მ ი № 5

      ქ. თელავი                                                                             05 აპრილი   2016 წ.

თავმჯდომარეობდა:  გიორგი ემინაშვილი

ო ქ მ ი № 4

    

 

 

 

 

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის    საკითხთა კომისიის    სხდომის

ო ქ მ ი № 4

      ქ. თელავი                                                                             24  მარტი   2016 წ.

თავმჯდომარეობდა:  გიორგი ემინაშვილი

ო ქ მ ი № 3

    

 

 

 

 

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის    საკითხთა კომისიის    სხდომის

ო ქ მ ი № 3

      ქ. თელავი                                                                             29 თებერვალი   2016 წ.

თავმჯდომარეობდა:  გიორგი ემინაშვილი

ო ქ მ ი № 2

    

 

 

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო  და ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიების ერთობლივი სხდომის

ო ქ მ ი № 2

ქ.თელავი                                                                                                 28   იანვარი   2016 წ.

თავმჯდომარეობდა:  დ. ძნელაძე.

ო ქ მ ი № 1

    

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების

 მართვის    საკითხთა  კომისიის    სხდომის

ო ქ მ ი № 1

            ქ. თელავი                                                                                 6  იანვარი  2016 წ.

     თავმჯდომარეობდა:  გიორგი ემინაშვილი