კატეგორია: კომისიების სხდომის ოქმები

ო ქ მ ი №2

    

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომის

ო ქ მ ი №2

ქ.თელავი                                                                         25თებერვალი 2016 წ.

ო ქ მ ი №1

    

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომის

ო ქ მ ი №1

ქ.თელავი                                                                         18იანვარი  2016 წ.

ო ქ მ ი № 5

    

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო  კომისიის  სხდომის

ო ქ მ ი № 5

ქ.თელავი                                                                                                 24  მარტი   2016 წ.