კატეგორია: იურიდიულ საკითხთა კომისია

ო ქ მ ი №7

    

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომის

ო ქ მ ი №7

ქ.თელავი                                                                         30. 06.2016 წ.

ო ქ მ ი №6

    

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომის

ო ქ მ ი №6

ქ.თელავი                                                                         11. 05.2016 წ.

ო ქ მ ი №5

    

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომის

ო ქ მ ი №5

ქ.თელავი                                                                         24 მარტი2016 წ.

ო ქ მ ი №4

    

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომის

ო ქ მ ი №4

ქ.თელავი                                                                         18  მარტი2016 წ.

ო ქ მ ი №3

    

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომის

ო ქ მ ი №3

ქ.თელავი                                                                         29თებერვალი2016 წ.