კატეგორია: სივრცით ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების კომისია

ო ქ მ ი №8

   

 

 

      ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი

რესურსების კომისიის სხდომის

ო ქ მ ი 8

  ქ. თელავი                                                                                               30  ივნისი 2016 წ.

თავმჯდომარეობდა:  დ. ზაქაიძე.

ო ქ მ ი №7

   

 

 

      ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი

რესურსების კომისიის სხდომის

ო ქ მ ი 7

  ქ. თელავი                                                                                               08  ივნისი 2016 წ.

თავმჯდომარეობდა:  დ. ზაქაიძე.

ო ქ მ ი №4

   

 

 

 

      ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი

რესურსების კომისიის სხდომის

ო ქ მ ი 4

        ქ. თელავი                                                                                               25 მარტი 2016 წ.

თავმჯდომარეობდა:  დ. ზაქაიძე.

ო ქ მ ი №3

   

 

 

 

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი

რესურსების კომისიის სხდომის

ო ქ მ ი 3

        ქ. თელავი                                                                                               18 მარტი 2016 წ.

თავმჯდომარეობდა:  დ. ზაქაიძე.

ო ქ მ ი №2

   

 

 

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი

რესურსების კომისიის სხდომის

ო ქ მ ი 2

        ქ. თელავი                                                                                               19 თებერვალი 2016 წ.

თავმჯდომარეობდა:  დ. ზაქაიძე.