კატეგორია: ბრძანებები

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა №35

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს თავმჯდომარე

 ქ. თელავი                                                                                                        8  ივლისი  2016 წ.

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა   №35

 საკრებულოს საორგანიზაციო განყოფილების

მთავარი სპეციალისტის გიორგი

ფარადაშვილის  შვებულების

შ ე ს ა ხ ე ბ

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა №34

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს თავმჯდომარე

 ქ. თელავი                                                                                                        1  ივლისი  2016 წ.

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა   №34

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

          რიგგარეშე სხდომის მოწვევის

  შ ე ს ა ხ ე ბ

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა №33

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს თავმჯდომარე

 ქ. თელავი                                                                                                        1  ივლისი  2016 წ.

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა   №33

 

      ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 მორიგი  სხდომის მოწვევის

 შ ე ს ა ხ ე ბ

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა №32

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს თავმჯდომარე

 ქ. თელავი                                                                                                        1  ივლისი  2016 წ.

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა   №32

 

საკრებულოს თანამდებობის პირების მივლინების

შ ე ს ა ხ ე ბ

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა №31

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს თავმჯდომარე

 ქ. თელავი                                                                                                        29  ივნისი  2016 წ.

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა   №31

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიაში მოწვეული სპეციალისტის

თამარ შაშვიაშვილის შვებულების

შ ე ს ა ხ ე ბ