კატეგორია: ივნისი

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა №31

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს თავმჯდომარე

 ქ. თელავი                                                                                                        29  ივნისი  2016 წ.

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა   №31

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიაში მოწვეული სპეციალისტის

თამარ შაშვიაშვილის შვებულების

შ ე ს ა ხ ე ბ

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა №30

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს თავმჯდომარე

 ქ. თელავი                                                                                                        21  ივნისი  2016 წ.

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა   №30

 

საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო განყოფილების უფროსის

მაია დავითაშვილის  შვებულების

შ ე ს ა ხ ე ბ

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა №29

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს თავმჯდომარე

 ქ. თელავი                                                                                                        21  ივნისი  2016 წ.

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა   №29

 

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისიის

თავმჯდომარის გიორგი ემინაშვილის

შვებულების შესახებ

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა №28

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს თავმჯდომარე

 ქ. თელავი                                                                                                        21  ივნისი  2016 წ.

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა   №28

 

 

საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების განხორციელებასთან

დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების

შ ე ს ა ხ ე ბ

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა №27

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს თავმჯდომარე

 ქ. თელავი                                                                                                        07  ივნისი  2016 წ.

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა   №27

 

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

საორგანიზაციო განყოფილების წამყვანი სპეციალისტის

მოვალეობის შემსრულებლის თანამდებობიდან

ნინო ჩორგოლიანის გათავისუფლების

  შ ე ს ა ხ ე ბ