კატეგორია: თებერვალი

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 8

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 8

 

 

5    თებერვალი   2016 წ.

ქ. თელავი

 

„ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი 2016 წლის სოციალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ“

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის

15 იანვრის 1 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის

თაობაზე

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 7

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 7

 

 

5    თებერვალი   2016 წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების

საპრივატიზაციო ნუსხაში დამტკიცების

შ ე ს ა ხ ე ბ

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 6

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 6

 

 

5    თებერვალი   2016 წ.

ქ. თელავი

 

საკრებულოს თავმჯდომარის შვებულების

შეწყვეტის შესახებ