კატეგორია: აპრილი

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 24

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 24

 

 

22აპრილი 2016წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავისმუნიციპალიტეტის 2015 წლის

ბიუჯეტის შესრულების

შ ე ს ა ხ ე ბ

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 23

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 23

 

 

22აპრილი 2016წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი

ქონების საპრივატიზაციო  ნუსხაში დამტკიცების

შ ე ს ა ხ ე ბ

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 22

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 22

 

 

6აპრილი 2016წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ქონების საწყისი

საპრივატიზაციოღირებულების შემცირების

 შ ე ს ა ხ ე ბ

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 21

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 21

 

 

6აპრილი 2016წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ   თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუნიციპალური

სატრანსპორტო მარშრუტების განმსაზღვრელი დროებითი

სამუშაო ჯგუფის შექმნის

შესახებ

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 20

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 20

 

 

6აპრილი 2016წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავში არსებული ლიონიძის ქუჩის ნაწილისათვის

ბაადურ ბალარჯიშვილის სახელის მინიჭების

შ ე ს ა ხ ე ბ