კატეგორია: აპრილი

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 19

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 19

 

 

6აპრილი 2016წ.

ქ. თელავი

 

 

ქალაქ თელავში შალაურის გზატკეცილისათვის შალვა

დავითაშვილის სახელის  მინიჭების

შ ე ს ა ხ ე ბ

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 18

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 18

 

 

6აპრილი 2016წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავში არსებული რუსთაველის II შესახვევისათვის

ზაქარია ახოიშვილის სახელის მინიჭების

შ ე ს ა ხ ე ბ

 

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 17

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 17

 

 

6აპრილი2016წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის

2 ნოემბრის #76 განკარგულებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის

ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების

 დგომისათვის ადგილების გამოყოფის შესახებ“

ცვლილების შეტანის თაობაზე

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 16

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 16

 

 

6აპრილი 2016წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული

მოძრავი ქონების — ავტომანქანების საპრივატიზაციო

  ნუსხაში დამტკიცების

შესახებ

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 15

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 15

 

 

6აპრილი 2016წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ალუმინის

ჯართის საპრივატიზაციო  ნუსხაში დამტკიცების

 შესახებ