კატეგორია: აპრილი

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 14

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 14

 

 

6აპრილი2016წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

ფრაქცია ,,ძლიერი თელავი“-ს დაფუძნების

შ ე ს ა ხ ე ბ