კატეგორია: მაისი

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 30

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 30

 

 

20მაისი2016წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

თავმჯდომარის მივლინების

შ ე ს ა ხ ე ბ

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 29

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 29

 

 

20მაისი2016წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 2 ნოემბრის 76

განკარგულებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ

საზღვრებში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების

დგომისათვის ადგილების გამოყოფის შესახებ“

ცვლილებების შეტანის თაობაზე

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 28

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 28

 

 

20მაისი2016წ.

ქ. თელავი

 

ქ.თელავში, ალაზნის გამზირისდასავლეთით  მდებარე  არასასოფლო –

სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შეძენისას ნაკისრი

სააუქციონო პირობების ვადის გაგრძელების

შესახებ

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 27

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 27

 

 

20მაისი2016წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავში, ჭავჭავაძის გამზირზე  მდებარე 76 კვ.მ. არასასოფლო – სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავიქ ქონების) საკადასტრო

კოდი 53.20.37.337)  შეძენისას ნაკისრი სააუქციონო

პირობების ვადის გაგრძელების

შესახებ

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 26

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 26

 

 

20მაისი2016წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავში, თბილისის გზატკეცილზე  მდებარე 2126 კვ.მ. არასასოფლო –

სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავიქ ქონების)

საკადასტრო კოდი 53.20.33.084)  შეძენისას ნაკისრი სააუქციონო

პირობების ვადის გაგრძელების

შესახებ