კატეგორია: მაისი

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 25

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 25

 

 

20მაისი2016წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავში, ქართული უნივერსიტეტის ქუჩაზე  მდებარე 2827 კვ.მ. არასასოფლო – სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავიქ ქონების) საკადასტრო

კოდი 53.20.39.109)  შეძენისას ნაკისრი სააუქციონო პირობების

ვადის გაგრძელების

შესახებ