კატეგორია: ივნისი

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 38

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 38

 

 

17   ივნისი  2016 წ.

ქ. თელავი

 

 

ქალაქ თელავის ერთ-ერთი ქუჩისათვის დიმიტრი გიორგელაშვილის

სახელის მინიჭების მიზანშეწონილობის

შ ე ს ა ხ ე ბ

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 37

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 37

 

 

17   ივნისი  2016 წ.

ქ. თელავი

 

2016 წლის 8 ოქტომბრის საქართველოს საპარლამენტო

არჩევნებთან დაკავშირებით საარჩევნო სუბიექტებისათვის

 შენობა-ნაგებობების გამოყოფის

შ ე ს ა ხ ე ბ

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 36

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 36

 

 

17   ივნისი  2016 წ.

ქ. თელავი

 

2016 წლის 8 ოქტომბრის საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებთან  დაკავშირებით სააგიტაციო მასალების გასაკრავად (გამოსაფენად) ადგილების განსაზღვრის

შ ე ს ა ხ ე ბ

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 35

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 35

 

 

17   ივნისი  2016 წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი

ქონების საწყისი საპრივატიზაციო ღირებულების შემცირების

 შ ე ს ა ხ ე ბ

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 34

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 34

 

 

17   ივნისი  2016 წ.

ქ. თელავი

 

ქ. თელავში, ქართული უნივერსიტეტის ქუჩის აღმოსავლეთით მდებარე  არასასოფლო – სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შეძენისას                       

      შ.პ.ს „ბუნებრივი აირი“-ს მიერ  ნაკისრი სააუქციონო

 პირობის   ვადის გაგრძელების