კატეგორია: თებერვალი

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №9

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 

 

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა   №9

 

 

11   თებერვალი  2016 წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 28 დეკემბრის 52

 დადგენილებაში „ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის  2016  წლის 

პროგრამული  ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

 ცვლილების შეტანის თაობაზე

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №8

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

 

   

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 

 

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა   №8

 

 

5   თებერვალი  2016 წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე ადგილობრივი

 (ქონების) გადასახადის შემოღების

 შ ე ს ა ხ ე ბ

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №7

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 

 

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა   №7

 

 

5   თებერვალი  2016 წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო

სამეურნეო დანიშნულების მიწის ზონირებისა

 და ნორმატიული ფასის განსაზღვრის 

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №6

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 

 

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა   №6

 

 

5   თებერვალი  2016 წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 28 დეკემბრის 52

 დადგენილებაში „ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის  2016  წლის 

პროგრამული  ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

 ცვლილების შეტანის თაობაზე