კატეგორია: დადგენილებები

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №14

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქთელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა   №14

20   მაისი  2016 წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში ხლებისსაერთო

კრებისტიპურიდებულებისდამტკიცების

ესახებ

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №13

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქთელავის

მუნიციპალიტეტისსაკრებულო

 

 

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა   №13

 

 

20მაისი2016 წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 28 დეკემბრის 52

 დადგენილებაში „ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის  2016  წლის 

პროგრამული  ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

 ცვლილების შეტანის თაობაზე

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №12

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქთელავის

მუნიციპალიტეტისსაკრებულო

 

 

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა   №12

 

 

22აპრილი2016 წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 28 დეკემბრის 52

 დადგენილებაში „ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის  2016  წლის 

პროგრამული  ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

 ცვლილების შეტანის თაობაზე

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №11

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქთელავის

მუნიციპალიტეტისსაკრებულო

 

 

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა   №11

 

 

06აპრილი2016 წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 28 დეკემბრის 52

 დადგენილებაში „ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის  2016  წლის 

პროგრამული  ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

 ცვლილების შეტანის თაობაზე

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №10

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 

 

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა   №10

 

 

9   მარტი  2016 წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 28 დეკემბრის 52

 დადგენილებაში „ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის  2016  წლის 

პროგრამული  ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

 ცვლილების შეტანის თაობაზე