კატეგორია: ფოტო

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38 39 40
41 42 43 44

ძველი თელავი


01 02 03 04

05 06 07 08

09 10 11 12

13 14 15 16

17 18 20 21

22 23 24 25

26 27 28 29

30 31 32 33

34 35 36 37

38 39 40 41

42 43 44 45

46 47 48 49

50 51 53 54

55 56 57 58

59 60 61 62

63 64 65 66

67 68 69 70

71 72 73 74

75 76 77 80

კულტურული მემკვიდრეობა თელავში

მეფის სასახლე

მეფე ერეკლეს სასახლე თელავში ერთადერთია საქართველოში მეფეთა სასახლეებს შორის, რომელმაც მეტ-ნაკლებად შეინარჩუნა პირვანდელი სახე. ძველი ნაგებობებიდან ციხის ტერიტორიაზე შემორჩენილია ორი ეკლესია, სასახლე, აბანო და გვირაბი.