კატეგორია: დღის წესრიგი

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 მაისის მორიგი სხდომის დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი:

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2016 წლის 20 მაისის მორიგი სხდომის
დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი:

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 აპრილის მორიგი სხდომის დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი:

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2016 წლის 22 აპრილის მორიგი სხდომის
დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი:

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 6 აპრილის მორიგი სხდომის დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი:

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2016 წლის 6 აპრილის მორიგი სხდომის
დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი:

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 9 მარტის მორიგი სხდომის დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი:

  1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 28 დეკემბრის №52 დადგენილებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე;

  მომხს. ნ. ვაყელიშვილი       

14.00სთ-დან 14.20სთ-მდე

 

  1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 05 დეკემბრის №57 განკარგულებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შსახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე;

მომხს. გ. ენუქიძე

14.20სთ-დან 14.40სთ-მდე

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 იანვრის მორიგი სხდომის დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი:

ქალაქ  თელავის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს  2016  წლის  15 იანვრის    მორიგი   სხდომის

დ ღ ი ს    წ ე ს რ ი გ ი:

 

  1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 28 დეკემბრის №52 დადგენილებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე;

მომხს. ნ. ვაყელიშვილი                       

12.00სთ-დან 12.30სთ-მდე