კატეგორია: დღის წესრიგი

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 28 დეკემბრის მორიგი სხდომის

ქალაქ  თელავის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს  2015  წლის  28  დეკემბრის   მორიგი   სხდომის

დ ღ ი ს    წ ე ს რ ი გ ი:

 

  1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ;

                        მომხს. ნ. ვაყელიშვილი

12.00სთ-დან 12.20სთ-მდე

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 2 ნოემბრის მორიგი სხდომის დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი

ქალაქ  თელავის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს  2015  წლის   2  ნოემბრის  მორიგი   სხდომის

დ ღ ი ს    წ ე ს რ ი გ ი:

 

  1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №55 დადგენილებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე;

                        მომხს. ნ. ვაყელიშვილი

11.00სთ-დან 11.20სთ-მდე

5 ოქტომბრის მორიგი სხდომის დღის წესრიგი

ქალაქ  თელავის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს  2015  წლის   5  ოქტომბრის  მორიგი   სხდომის

დ ღ ი ს    წ ე ს რ ი გ ი:

 

  1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №55 დადგენილებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე;

                        მომხს. ნ. ვაყელიშვილი

12.00სთ-დან 12.20სთ-მდე

2015 წლის 8 სექტემბრის სხდომის დღის წესრიგი

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2015 წლის 8 სექტემბრის მორიგი სხდომის
დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი:

1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №55 დადგენილებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე;
მომხს. ნ. ვაყელიშვილი
10.00სთ-დან 10.20სთ-მდე

2015 წლის 8 ივლისის მორიგი სხდომის დღის წესრიგი

ქალაქ  თელავის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს  2015  წლის 8 ივლისის  მორიგი   სხდომის

დ ღ ი ს    წ ე ს რ ი გ ი:

 

  1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №55 დადგენილებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე;

                            მომხს. ნ. ვაყელიშვილი

11.00სთ-დან 11.20სთ-მდე