კატეგორია: დღის წესრიგი

2014 წლის 2 სექტემბრის მორიგი სხდომის დღის წესრიგი

თვითმმართველი ქალაქი თელავის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს

2014 წლის 02 სექტემბერის მორიგი სხდომის

დღის წესრიგი :

2014 წლის 20 აგვისტოს რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი

თვითმმართველი ქალაქი თელავის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს

2014 წლის 20 აგვისტოს რიგგარეშე სხდომის

დღის წესრიგი :

2014 წლის 08 აგვისტოს რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი

თვითმმართველი ქალაქი თელავის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს

2014 წლის 08 აგვისტოს რიგგარეშე სხდომის

დღის წესრიგი :