კატეგორია: ივლისი

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 39

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 39

 

 

8   ივლისი  2016 წ.

ქ. თელავი

 

„ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის, ძეგლთა დაცვის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა 2016 წლის მუნიციპალლური პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის

15 იანვრის #2 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე