კატეგორია: აუქციონები

აუქციონი

ბრძანება N101

sacdeli 3

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე

ქ. თელავი              „ 06“ ივნისი 2014 წ.

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა №101

ბრძანება №78

sacdeli 3

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე

ქ. თელავი              „ 21“ მაისი 2014 წ.

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა №78

ბრძანება N49

sacdeli 3

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე

ქ. თელავი              „ 11“ აპრილი 2014 წ.

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა №49

ბრძანება N48

sacdeli 3

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე

ქ. თელავი              „ 8“ აპრილი 2014 წ.

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა №48