გია გიგიაშვილი

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

გია გიგიაშვილი

gia gigiashvili

 

დაბადების თარიღი: 3/05/1961

ტელ: 599- 23-93-49

ელ.ფოსტაgiagigiashvili@yahoo.com

სამუშაო გამოცდილება:

 • 1989-1990  – საქართველოს კომპარტიის ყვარლის რაიკომის საორგანიზაციო განყოფილების ინსტრუქტორი.
 • 1990-1994  – ყვარლის ეთერზეთების მეურნეობა. ქარხნის მთავარი ინჟინერი, დირექტორის მოადგილე კომერციის დარგში.
 • 1997-2000  – ყვარლის .. „ენერგეტიკა“. ეკონომისტი, დირექტორის მოადგილე.
 • 2001-2003 – საქართველოს შემოსავლების სამინისტროს საგანგებო ლეგიონი, ოპერატიული თანამშრომელი.
 • 2004-2005– საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ფინანსური პოლიცია,ოპერატიული თანამშრომელი.
 • 2005-2007 – დამოუკიდებელი ექსპერტიზისა და სერტიფიკაციის ბიუროლეგი-XXI“ ექსპერტი.
 • 2010  – ადგილობირი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოსსაკრებულოს არჩევნები#17 თელავის საოლქო საარჩევნო კომისიის დროებითი წევრი.
 • 2011 – საქართველოს პარლამენტის შუალედური არჩევნები #17 თელავის საოლქო საარჩევნო კომისიის დროებითი წევრი.
 • 2012  – საქართველოს პარლამენტის არჩევნები #17 თელავის საოლქო საარჩევნო კომისიის დროებითი წევრი.
 • 2013-2014  – ... “ქართული ოცნებადემოკრატიული საქართველო“- თელავის  რაიონული ორგანიზაციის საარჩენო სპეციალისტი.
 • 2014  წლის მოწვევის თვითმმართველი ქალიქი თელავის საკრებულოს წევრი, თავმჯდომარის მოადგილე.

განათლება:

 • 1979-1984 -საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი, მექანიზაციის ფაკულტეტი, ინჟინერ-მექანიკოსის კვალიფიკაცია.
 • 1984-1989-საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი, მექანიზაციის ფაკულტეტი, დასწრებული სწავლების ასპირანტურა.
 • 1990-1992-  ივ.ჯავახიშვილის სახელობის  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სპეც- ფაკულტეტი, ბიზნესის უმაღლესი სკოლა,  წარმოების მართვის ორგანიზაციის  სპეციალობით, ეკონომისტის კვალიფიკაცია. 

ენების ცოდნა:                                   

 • ქართული (მშობლიური)
 • რუსული (კარგად)

დამატებითი განათლების, კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგები , სერთიფიცირების კურსები:

 • 2001-საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია,  იურიდიული სწავლებისა  და ინფორმაციის ცენტრი, სამართლის სპეც კურსი.
 • 2003- საქართველოს შ.ს. სამინისტროს აკადემია, საცეცხლე მომზადება.
 • 2008-საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის სერტიფიკატი.