28 დეკემბრის სხდომა ნაწილი 1

https://www.youtube.com/watch?v=LK8HtT4R2Ms