გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 11

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 11

 

 

9    მარტი   2016 წ.

ქ. თელავი

 

„ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის, ძეგლთა დაცვის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა 2016 წლის მუნიციპალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის    

   15 იანვრის 2 განკარგულებაში ცვლილების

 შეტანის   თაობაზე

 

          საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“          63–ე მუხლის შესაბამისად,

  1. შეტანილ იქნეს ცვლილება „ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის, ძეგლთა დაცვის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა 2016 წლის მუნიციპალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 იანვრის #2 განკარგულებაში;
  2. განკარგულების დანართი #1 ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა 2016 წლის მუნიციპალური პროგრამა“ ჩამოყალიბდეს დანართის შესაბამისად;
  3. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე;
  4. განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია თელავის რაიონულ სასამართლოში, მისი ძალაში შესვლიდან 1 თვის ვადაში (მის. ქ. თელავი, დ. აღმაშენებლის გამზირი #41).

         საკრებულოს თავმჯდომარე                                              არჩილი  თხლაშიძე

 

 

 

                                                                                                                                                           დანართი

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა 2016  წლის მუნიციპალური პროგრამა

 

 

ღონისძიების დასახელება ჩატარების თარიღი თანხა (ლარი)
  სპორტული ღონისძიებები    
1 ფეხბურთი ივნისი 3130
2 კალათბურთი წლის განმავლობაში 2520
3 ძალისმიერი სამჭიდი დეკემბერი 920
4 კარატე წლის განმავლობაში 1200
5 მაგიდის ჩოგბურთი წლის განმავლობაში 1640
6 კრივი წლის განმავლობაში 915
7 რაგბი წლის განმავლობაში 1080
8 სპორტული ოლიმპიადა წლის განმავლობაში 1595
9 სპორტსმენების ტრანსპორტირება წლის განმავლობაში 3000
10 სპორტსმენების ფულადი ჯილდო წლის განმავლობაში 2000
11 ჭადრაკი წლის განმავლობაში 6000
12 სპორტული ტანსაცმელი აპრილი,მაისი 1000
  თანხა  სულ (ლარი)   25000
  ახალგაზრდული ღონისძიებები    
1 ახალგაზრდული ფესტივალი წლის განმავლობაში 3000
2 ეტალონი წლის განმავლობაში 3000
3 ახალგაზრდული საახალწლო

შეხვედრა

დეკემბერი 3000
4 ახალგაზრდული პროექტები იანვარი, თებერვალი,

ივლისი, აგვისტო

4000
5 ექსკურსია წლის განმავლობაში 12000
  თანხა  სულ (ლარი)   25000

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                               არჩილი თხლაშიძე

 

 

     

    

(სრული ჩამოსატვირთი ვერსია)

განკარგულება N11 -9.03.16 კულტურის ,ძეგ.დაცვის და გან  მუნიციპალურ პროგრამაში ცვლილება