ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების ანგარიშები

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე

არჩილი თხლაშიძე

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

გ. გიგიაშვილი

 

ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

გ.  ემინაშვილი

 

 

ქალაქ თელავის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით ტერიტორიული

დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების  კომისიის

თავმჯდომარე

დ. ზაქაიძე

 

ქალაქ თელავის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე

დ. ძნელაძე

 

ქ. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავჯდომარე

ა. სულხანიშვილი

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალური, კულტურის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა კომისიის თავმჯდომარე

გ. ხაჭაპურიძე