06.04.2016 საკრებულოს სხდომა

06.04.2016

06.04.2016

06.04.2016

06.04.2016

06.04.2016

2016 წლის 6 აპრილის საკრებულოს სხდომა. საკითხი ,,სხვადასხვა,,

2016 წლის 6 აპრილის საკრებულოს სხდომა. საკითხი ,,სხვადასხვა,,

2016 წლის 6 აპრილის საკრებულოს სხდომა. საკითხი ,,სხვადასხვა,,