ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 მაისის მორიგი სხდომის დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი:

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2016 წლის 20 მაისის მორიგი სხდომის
დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი:

1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 28 დეკემბრის №52 დადგენილებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე;
მომხს. ლ. ლილუაშვილი
11.00სთ-დან 11.20სთ-მდე

2. ქალაქ თელავში ქართული უნივერსიტეტის ქუჩაზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისას შ.პ.ს. ,,ბუნებრივი აირი“-ს მიერ ნაკისრი სააუქციონე პირობების ვადის გაგრძელების შესახებ;
მომხს. თ. მთვარელიშვილი
11.20სთ-დან 11.35სთ-მდე
3. ქალაქ თელავში თბილისის გზატკეცილზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შეძენისას მოქალაქე ნოდარ ტიღაშვილის მიერ ნაკისრი სააუქციონე პირობების ვადის გაგრძელების შესახებ;
მომხს. თ. მთვარელიშვილი
11.35სთ-დან 11.50სთ-მდე
4. ქალაქ თელავში ი. ჭავჭავაძის გამზირზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შეძენისას მოქალაქე ნოდარ ტიღაშვილის მიერ ნაკისრი სააუქციონე პირობების ვადის გაგრძელების შესახებ;
მომხს. თ. მთვარელიშვილი
11.50სთ-დან 12.00სთ-მდე

შესვენება 12.00სთ-დან 12.30სთ-მდე

5. ქალაქ თელავში ალაზნის გამზირის დასავლეთით მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შეძენისას ნაკისრი სააუქციონე პირობების ვადის გაგრძელების შესახებ;
მომხს. თ. მთვარელიშვილი
12.30სთ-დან 12.40სთ-მდე

6. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 2 ნოემბრის №76 განკარგულებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დგომისათვის ადგილების გამოყოფის შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
მომხს. დ. ზაქაიძე
12.40სთ-დან 12.50სთ-მდე
7. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში დასახლების საერთო კრების ტიპური დებულების დამტკიცების შესახებ;
მომხს. მ. ჩაფურიშვილი
12.50სთ-დან 13.00სთ-მდე

8.  ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის – არჩილ თხლაშიძის მივლინების შესახებ.
მომხს. ა. სულხანიშვილი
13.10სთ-დან