გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 37

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 37

 

 

17   ივნისი  2016 წ.

ქ. თელავი

 

2016 წლის 8 ოქტომბრის საქართველოს საპარლამენტო

არჩევნებთან დაკავშირებით საარჩევნო სუბიექტებისათვის

 შენობა-ნაგებობების გამოყოფის

შ ე ს ა ხ ე ბ

 

         

            საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 45-ე მუხლის მე-9 ნაწილების შესაბამისად,

  1. 2016 წლის 8 ოქტომბრის საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სუბიექტებისათვის გამოყოფილი იქნეს:

ა) ნ. სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებლის შენობა (ქ. თელავი, ი. ჭავჭავაძის მოედანი №5);

ბ)   თელავის №1 სამუსიკო სკოლა (ქ. თელავი, კევლიშვილების ქ., №20);

გ) თელავის №2 სამუსიკო სკოლა (ქ. თელავი, 26 მაისის ქ., №12);

დ) თ. ანთაძის სახელობის სპორტული სკოლის შენობა (ქ. თელავი ლეონიძის ქ. №18ა).

  1. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

  1. განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია თელავის რაიონულ სასამართლოში, მისი ძალაში შესვლიდან 1 თვის ვადაში (მის: ქ. თელავი, დავით აღმაშენებლის გამზირი  №41).   

 

 

 

         საკრებულოს თავმჯდომარე                                                        არჩილი თხლაშიძე

     

    

(სრული ჩამოსატვირთი ვერსია)

განკარგულება N37- 17.06.16 საარჩევნო შენობა ნაგებობები