ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა №27

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს თავმჯდომარე

 ქ. თელავი                                                                                                        07  ივნისი  2016 წ.

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა   №27

 

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

საორგანიზაციო განყოფილების წამყვანი სპეციალისტის

მოვალეობის შემსრულებლის თანამდებობიდან

ნინო ჩორგოლიანის გათავისუფლების

  შ ე ს ა ხ ე ბ

 

         საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი”  35–ე   მუხლის პირველი  პუნქტის ,,კ“ ქვეპუნქტის  და ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 30-ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

 

 

  1. 2016 წლის 07 ივნისიდან გათავისუფლებული იქნეს – ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საორგანიზაციო განყოფილების წამყვანი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებლის თანამდებობიდან – ნინო ჩორგოლიანი.
  2. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე;
  3. ბრძანების გასაჩივრება შესაძლებელია  თელავის რაიონულ სასამართლოში (ქ.თელავი, დ.აღმაშენებლის გამზ. №41) ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში.

                

        საკრებულოს  თავმჯდომარე                                                          არჩილი თხლაშიძე

     

    

(სრული ჩამოსატვირთი ვერსია)

ბრძანება N27-  07.06.16 ჩორგოლიანის