ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა №29

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს თავმჯდომარე

 ქ. თელავი                                                                                                        21  ივნისი  2016 წ.

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა   №29

 

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისიის

თავმჯდომარის გიორგი ემინაშვილის

შვებულების შესახებ

 

 

საქართველოს კანონის ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“ 41-ე მუხლის მე-3 ნაწილის  შესაბამისად,

                                                                           ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

  1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისიის თავმჯდომარეს გიორგი ემინაშვილს მიეცეს შვებულება –  2016 წლის 21 ივნისიდან   24 ივნისამდე.

  1. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე;

  1. ბრძანების გასაჩივრება შესაძლებელია თელავის რაიონულ სასამართლოში (ქ.თელავი, დ.აღმაშენებლის გამზ. №41) მისი ძალაში შესვლიდან  ერთი თვის   ვადაში.

 

 

   

 

       საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                            არჩილი თხლაშიძე

     

    

(სრული ჩამოსატვირთი ვერსია)

ბრძანება N29-  21.06.16 გიორგი ემინაშვილის შვებულების შესახებ