ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა №31

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს თავმჯდომარე

 ქ. თელავი                                                                                                        29  ივნისი  2016 წ.

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა   №31

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიაში მოწვეული სპეციალისტის

თამარ შაშვიაშვილის შვებულების

შ ე ს ა ხ ე ბ

 

 

    საქართველოს კანონის ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“ 41-ე მუხლის მე-3 ნაწილის      შესაბამისად,

  1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიაში მოწვეულ სპეციალისტს  – თამარ შაშვიაშვილს მიეცეს შვებულება 2016 წლის 01 ივლისიდან  16 ივლისამდე.

  1. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე;

  1. ბრძანების გასაჩივრება შესაძლებელია თელავის რაიონულ სასამართლოში (ქ.თელავი, დ. აღმაშენებლის გამზ. №41) მისი ძალაში შესვლიდან  ერთი თვის   ვადაში.

    

 

 

 

 

  საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                  არჩილი თხლაშიძე

 

     

    

(სრული ჩამოსატვირთი ვერსია)

ბრძანება N31-  29.06.16 თამარ შაშვიშვილის შვებულების შესახებ