ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა №35

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს თავმჯდომარე

 ქ. თელავი                                                                                                        8  ივლისი  2016 წ.

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა   №35

 საკრებულოს საორგანიზაციო განყოფილების

მთავარი სპეციალისტის გიორგი

ფარადაშვილის  შვებულების

შ ე ს ა ხ ე ბ

 

     საქართველოს კანონის ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“ 41-ე მუხლის მე-3 ნაწილის

     შესაბამისად,

  ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

  1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საორგანიზაციო განყოფილების მთავარ სპეციალისტს გიორგი ფარადაშვილს – მიეცეს შვებულება 2016 წლის 11 ივლისიდან – 22 ივლისის  ჩათვლით;
  2. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე;
  3. ბრძანების გასაჩივრება შესაძლებელია თელავის რაიონულ სასამართლოში (ქ.თელავი, დ.აღმაშენებლის გამზ. №41) მისი ძალაში შესვლიდან  ერთი თვის   ვადაში.

 

 

 

 

 

 

  საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                  არჩილი თხლაშიძე

 

 

 

     

    

(სრული ჩამოსატვირთი ვერსია)

ბრძანება N35-  08.07.16 ფარადაშვილის შვებულრბა