2016 წლის 26 აგვისტოს 10:00 საათზე, ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა გაიმართება. დღის წესრიგი:

2016 წლის 26 აგვისტოს 10:00 საათზე, ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა გაიმართება.
დღის წესრიგი:

1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 17 ივნისის N36 განკარგულებაში ,,2016 წლის 8 ოქტომბრის საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით სააგიტაციო მასალების გასაკრავად (გამოსაფენად ადგილების განსაზღვრის შესახებ” ცვლილებების შეტანის თაობაზე.
2. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მივლინების შესახებ.