შოთა ნარეკლიშვილი

შოთა ნარეკლიშვილი

shota nareklishvili

შოთა ნარეკლიშვილი

დაბადების თარიღი: 19/03/1979

ტელ: 577-90-00-97

ელ.ფოსტა:

სამუშო გამოცდილება:

 • 2014  წლის მოწვევის თვითმმართველი ქალაქი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი.
 • 2013- დღემდე  შპს “საქართველოს ფოსტა”, კახეთის რეგიონალური ფილიალის კოორდინატორი.
 • 2010- 2013   “ლიბერთი ბანკი”, კახეთის რეგიონალური ფილიალი.
 • 2008 – 2009   “სახალხო ბანკი”- კახეთის რეგიონალური ფილიალი.
 • 2007-2008 “ტაოპრივატ ბანკი”- საკრედიტო ექსპერტი.
 • 2005-2006 “პროკრედიტ ბანკი”- საკრედიტო ექსპერტი.
 • 2004-2005 სადაზღვევო კომპანია “ჯიპიაი ჰოლდინგი”- წარმომადგენელი კახეთში.
 • 2003-2004 საქართველოს წვრთნისა და აღჭურვის პროგრამა- უსაფრთხოების სამსახურის ოფიცერი.

განათლება:

უმაღლესი

 

ენების ცოდნა:

 • რუსული (კარგად)
 • ინგლისური (კარგად)

დამატებითი განათლების, კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგები , სერთიფიცირების კურსები:

 • “თიბისი ბანკი” – სერვის პლუს პროგრამა.
 • “საქართველოს ბუღალტერთა და აუდიტორთა ასოციაცია”- ბუღალტრული აღრიცხვის კურსი.