გიორგი ძამუნაშვილი

საკრებულოს წევრი

 

დაბადების თარიღი:  25/11/1967

ტელ: 597-99-20-96

ელ.ფოსტა: gi_dza@yahoo.com

 

სამუშო გამოცდილება:

 • 1992-1993     ს.ს. ,, აზოტი” ოსტატის თანაშემწე.
 • 1994-1998    საქართველოს კონტროლის პალატა -მოწვეული სპეციალისტი.
 • 1998-2000   ქ.თელავის რაიონული ბავშვთა საავადმყოფო-ტექნიკური მენეჯერი.
 • 2000-2001   გამომცემლობა ,, ტორი” -ტექნიკური რედაქტორი.
 • 2001-2008  ფონდი ,, ფინკა საქართველო”  -საკრედიტო ექსპერტი.
 • 2009-2010   გარემოს დაცვის ინსპექცია- უფროსი სპეციალისტი.
 • 2013   ს.ს. კახეთის ენერგოდისტრიბუცია- აღრიცხვის სამსახურის უფროსი.
 • 2014    წლის მოწვევის თვითმმართველი ქალაქი თელავის საკრებულოს წევრი .

განათლება:

 • 1985-1992  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ენების ცოდნა:

 • რუსული (ძალიან კარგად)
 • ინგლისური (საშუალოდ)

დამატებითი განათლების, კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგები , სერთიფიცირების კურსები:

 • 2000   გადამზადების კურსი , საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია  ,,ფინანსური აღრიცხვის და ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები”
 • 2000    საგანმანათლებლო სისტემის განვითარების  კახეთის რეგიონალური ცენტრი –  ,,ოპერაციული სესტემები და საოფისე პროგრამები”