არასამთავრობო ორგანიზაციები / NGOs

გვერდი დამუშავების პროცესშია

თვითმმართველ ქალაქ თელავის საკრებულო და მერია აქტიურად თანამშრომლობს არასამთავრობო სექტორთან, მათთან ერთად ახორციელებს მნიშვნელოვან და საზოგადოებისთვის საინტერესო პროექტებს. მერიის სტრუქტურაში სპეციალურად ამისთვის შექმნილია საერთაშორისო ფონდებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის სამსახური.
გთავაზობთ თელავის მუნიციპალიტეტში მოქმედი მსხვილი არასამთავრობო ორგანაზიციების მცირე ჩამონათვალს:

Telavi Municipality Assembly and Administration actively are cooperating with non-governmental organizations. They implement together important public projects. Also under the Jurisdiction of Telavi municipality administration was specifically founded the
Office of relationship with international foundations and NGOs.
Here is a short list of Telavi NGOs:

დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრები
CCE (Centers For Civil Engagement)

 

ხელმძღვანელი: მაია ფურცხვანიძე.
ტელ: 599 241 005
E-mail: mpurtskhvanidze@msi-georgia.com
ვებ–გვერდზე გადასვლა

World Vision

 

ხელმძღვანელი: ნანა ათუაშვილი.
ტელ: 593 170 319
E-mail: nana_atuashvili@wvi.org
ვებ–გვერდზე გადასვლა

საქართველოს ახალგაზრდთა იურისტთა ასოციაცია
GYLA (Georgian Young Lawyers’ Association)

 

ხელმძღვანელი: მარეხი მგალობლიშვილი.
ტელ: 593 997 138
E-mail: mareximgaloblishvili@yahoo.com
ვებ–გვერდზე გადასვლა

მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია
IOM (International Organization for Migration)

 

ხელმძღვანელი: მაკა ლეონოვი.
ტელ: 599 228 682
E-mail: mleonovi@iom.int
ვებ–გვერდზე გადასვლა

საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი
CSRDG (Center for Strategic Research and Development of Georgia)

 

ხელმძღვანელი: ლევან როსტომაშვილი
ტელ: 599 103 105
E-mail: telavi@csrdg.ge
ვებ–გვერდზე გადასვლა

ქეა საერთაშორისო კავკასიაში
CARE International in the Caucasus

 

ხელმძღვანელი: ნატო დაქიშვილი
ტელ: 599 530 319
E-mail: nato_dakishvili@care.org.ge
ვებ–გვერდზე გადასვლა

ფონდი ახალი სიცოცხლე
Fund New Life

 

ხელმძღვანელი: ნატო როსტომაშვილი
ტელ: 599 567 426
E-mail: nrostomashvili@yahoo.com
ვებ–გვერდზე გადასვლა

საქართველოს ბუნების მოყვარულთა საზოგადოება
GSNF (Georgian Society of Nature Friends)

 

ხელმძღვანელი: კახა სუხიტაშვილი
ტელ: 595 583 221
E-mail: snf_telavi@yahoo.com
ფეისბუკის–გვერდზე გადასვლა

თელავის განათლების, განვითარების და დასაქმების ცენტრი
Telavi education, development and employment center

 

ხელმძღვანელი: ნათია ქარჩაიძე
ტელ: 571 399 933
E-mail: natiakarchaidze@yahoo.com
ფეისბუკის–გვერდზე გადასვლა

საზოგადოებრივი გაერთიანება “ბემონი”
Public union “Bemoni”

 

ხელმძღვანელი: დავით ღონღაძე
ტელ: 593 153 286
E-mail: bemoni.telavi@gmail.com
ვებ–გვერდზე გადასვლა

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება
Georgia Red Cross Society

 

ხელმძღვანელი: თამარ გიგილაშვილი
ტელ: 599 421 777
Email: t.gigilashvili@mail.ru
ვებ–გვერდზე გადასვლა

Peace Corps volunteers

 

ხელმძღვანელი: Carolyn Ayres
ტელ: 591 004 702
Email: carolynayres324@gmail.com
ვებ–გვერდზე გადასვლა

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები – საქართველო
The Greens Movement of Georgia/Friends of the Earth International – Georgia

 

ხელმძღვანელი: ნუგზარ გაბუნია
ტელ: 597 196 465
Email: dedamitsa@yahoo.com
ვებ–გვერდზე გადასვლა

ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის
NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)

 

ხელმძღვანელი: ნიკა შარვაშიძე
ტელ: 593 711 068
Email: nsharvashidze@nimd.ge
ვებ–გვერდზე გადასვლა

საქართველოს სამარიტელთა კავშირი
The Samaritan Association of Georgia

 

ხელმძღვანელი: ნატო დაღუნდარიძე
ტელ: 555 171 707
Email: ndagundaridze@yahoo.com
ვებ–გვერდზე გადასვლა

თელავის ახალგაზრდობის ქრისტიანული ასოციაცია
YMCA Telavi

 

ხელმძღვანელი: პაატა აბრამიშვილი
ტელ: 599 263 662
Email: paata_abramishvili@yahoo.com
ვებ–გვერდზე გადასვლა

ნადიკვარი “მეგობრობა განვითარებისთვის”
Nadikvari “friendship for development”

 

ხელმძღვანელი: ნანა გარჯიკაული
ტელ: 599 793 356
Email: nadikvari@gmail.com
ფეისბუკის–გვერდზე გადასვლა

სამშვიდობო ორგანიზაცია “სადაკო”
Peace organization “Sadako”

 

ხელმძღვანელი: ლია დაუშვილი
ტელ: 599 579 111
Email: ldaushvili@yahoo.com
ფეისბუკის–გვერდზე გადასვლა

თემი “ვარდისუბანი”
Community “Vardisubani”

ხელმძღვანელი: მარიამ (მერი) დარჩიაშვილი
ტელ: 595 535 095
Email: merinosi2001@yahoo.com
ფეისბუკის–გვერდზე გადასვლა