საკრებულოს აპარატი

გვერდი დამუშავების პროცესშია

აპარატის უფროსი

ტარიელ გალახვარიძე

ტელ: 0350-27-00-17
მობ: 599857722
E-mail:tarieli-g@mail.ru

საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი

მაია დავითაშვილი

ტელ: 0350-27-00-17
მობ: 599857725
E-mail:maia.davitashvili.64@mail.ru

საორგანიზაციო განყოფილების მთ. სპეციალისტი

გიორგი ფარადაშვილი

ტელ: 0350-27-18-17
მობ:
E-mail:

საორგანიზაციო განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი

გიორგი კალმახელიძე

ტელ:  0350-27-18-17

მობ: 514-777-337

E-mail: kalmakhelidze19@gmail.com

მოქალაქეთა მომსახურების და საქმის წარმოების განყოფილების უფროსი

ნინო ტაბიძე

ტელ: 0350-27-00-17
მობ:
E-mail:

მოქალაქეთა მომსახურების და საქმის წარმოების განყოფილების მთ. სპეციალისტი

მარინა ჯუგაშვილი

ტელ: 0350-27-00-17
მობ: 599857729
E-mail:marina.jugashvili@mail.ru