იურიდიული პირები

გვერდი დამუშავების პროცესშია

 • ა(ა)იპ “უმწეოთა და უპოვართა სამსახური”
 • ა(ა)იპ “თელავის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი
 • ა(ა)იპ “თელავის ბაგა-ბაღის გაერთიანება”
 • ა(ა)იპ “თელავის #1 სამუსიკო სკოლა”
 • ა(ა)იპ “თელავის #2 სამუსიკო სკოლა”
 • ა(ა)იპ  “წინანდლის სამუსიკო სკოლა”
 • ა(ა)იპ “აკურის სამუსიკო სკოლა”
 • ა(ა)იპ “რუისპირის სამუსიკო სკოლა”
 • ა(ა)იპ “თელავის ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი”
 • ა(ა)იპ “თელავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება”
 • ა(ა)იპ “თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი”
 • შ.პ.ს. “ბავშვთა ჯანმრთელობის ცენტრი”
 • ა(ა)იპ “თელავის ელ.ახვლედიანის სახელობის სამხატვრო სკოლა”
 • ა(ა)იპ “თელავის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი”
 • ა(ა)იპ “თელავის სასპორტო გაერთიანება”
 • ა(ა)იპ “თელავის კულტურისა და დასვენების პარკი “ნადიკვარი”
 • ა(ა)იპ “თელავის საფეხბურთო სკოლა “კახეთი”
 • ა(ა)იპ “თელავის მუნიციპალიტეტის “ღვინის პარკი”
 • ა(ა)იპ “თელავის სახელბურთო სკოლა “თელავი”
 • შ.პ.ს. “კეთილმოწყობის სამსახური”
 • შ.პ.ს. “საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო ბიურო”